Kontakt

""

Sol Vikström

Det här projektet har sin upprinnelse i min egen barndom. En myriad av genom åren nedpräntade ord, funderingar och iakttagelser har väntat i byrålådor och kartonger, på vindar, hårddiskar och floppy-disketter i mer än tre decennier. Sagorna jag vill dela med er är således högst personliga, samtidigt handlar de om allt annat än min egen livsstig.

#eevigheden #eternalmoor #hållbarfilmproduktion #existentialism #cosmogenesis #friendship #nature #climate #tech-noir #life #death #multiculturalism #futurism #creativity #mixed-race #biracial #quantum-entanglement #universe #depersonalisation #derealisation #life3.0 #A.I #hbtq #non-archetypical-female-characters #biomimics

Vårt liv är en spegel.

– Samhällsrörelser och individer som berövar sina medmänniskor deras känsla av självbestämmande, som eftersträvar maktfullkomlighet, som förvanskar historien, raderar och förföljer kulturen, hånar vetenskapen och premierar likriktning, förnöjsamhet, stagnering, våld och hat.

+ Strömningar och samhällsformat som är fredsfrämjande, utforskande, innovativa eller vidsynta till sin natur – som uppmuntrar människor att tänja på sina intellektuella gränser och som ser framtiden som oskriven, påverkbar och ny.

www.happymindsstudios.com
sol.vikstrom (@) gmail.com
+46(0)730-930195

instagram.com/eevigheden
facebook.com/eevigheden