Där är där man inte är

Där är där man inte är Där är där man inte är Här är här där man är Åh här har man alltid med sig Här har man alltid med sig › Fem myror är fler än fyra elefanter Jag är sju år och ett par regniga sensommar-veckor. Stupröret strax till höger om vår veranda slutar i en munter liten sväng, en snorig elefantsnabel. Mamma klyver ett äpple i två